Hylifau drilio a chwblhau olew - fformad sodiwm

Mae drilio am ynni a deunyddiau crai yn fusnes anodd a heriol. Mae rigiau drud, amgylcheddau llafurus ac amodau daearegol anodd yn ei gwneud yn heriol ac yn fentrus. Er mwyn gwneud y mwyaf o broffidioldeb meysydd olew a nwy, mae fformadau yn darparu perfformiad rhagorol a buddion amgylcheddol. Mae'r dechnoleg fformadau yn galluogi drilio pwysedd uchel tymheredd uchel, yn lleihau difrod ffurfio, yn lleihau costau gweithredu ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Pulisi yw arweinydd y byd o ran cynhyrchu ffurfiau sodiwm a photasiwm ac mae wedi'i integreiddio'n llwyr yn ôl. Mae gennym ddigon o stoc i gyflenwi unrhyw gais sydyn ac rydym yn darparu'r cyflenwad mwyaf effeithlon o ran gweinyddiaeth a chludiant corfforol. Mae popeth i gadw'r rigiau i redeg ac osgoi cynhyrchu costus yn stopio.

Cynhyrchion wedi'u datblygu i ddiwallu'ch anghenion

Mae ein cynnyrch wedi'u haddasu'n unigryw ar gyfer drilio a chwblhau heli clir, ac maent yn gydnaws ag ychwanegion polymer beirniadol. Mae heli fformad yn codi sefydlogrwydd a therfynau tymheredd biopolymerau a ddefnyddir mewn hylifau drilio, er enghraifft gwm xanthan. Mae'r heli fformad yn seiliedig ar sodiwm a / neu potasioum formate yn arbennig o ddefnyddiol fel hylifau drilio a chwblhau cronfeydd dŵr nad ydynt yn niweidiol, gan alluogi adeiladu wellbores llorweddol hir wedi'u cwblhau mewn twll agored. Mae hylifau ffurfiol hefyd yn sefydlogwyr siâl rhagorol ar gyfer clai / siâl sy'n sensitif i ddŵr sy'n cynnwys tywodfaen. Nid yw heli fformad yn cynnwys unrhyw ddeunyddiau pwyso sy'n golygu nad oes unrhyw broblemau sag, gwell ECD (Dwysedd Cylchredeg Cyfwerth), cyfraddau cylchrediad cyffredinol gwell a ROP gwell (Cyfradd Treiddiad).  

Mae llif rhydd a rhwyddineb defnydd ein Sodiwm Formate yn sicrhau bod amser trin a rig yn cael ei leihau i gadw costau i lawr. Mae purdeb rhagorol ein ffurfiau yn caniatáu ichi sicrhau'r cynnyrch mwyaf o'r ffynnon. Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwiliadau technegol er mwyn eich cynorthwyo i ddatrys materion maes ac i ddatblygu fformwleiddiadau hylif newydd ar sail fformad.  


Amser post: Mehefin-02-2017